top of page

Inovasi PdP - Way Finding 

Info Inovasi 

Pelbagai konsep pembelajaran dan pengajaran yang digunakan dalam meningkatkan kefahaman pelajar sepanjang pengajian mereka dalam kursus Asas Pengurusan Logistik (SLK1053) serta Prinsip dan Amalan Pengangkutan (SLK 2023). Inovasi ini menggunakan aplikasi mobile dan juga pangkalan data cloud untuk memudahkan proses pembelajaran supaya lebih interaktif dan santai.

 

Inovasi ini bertujuan untuk memberi pendedahan dunia sebenar dalam mode pengangkutan awam yang terdapat di Malaysia. Konsep pembelajaran secara ekplorasi dan pengalaman merupakan elemen yang penting untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam kursus asas pengurusan logistik.

Inovasi ini juga berkonsepkan pembelajaran berbentuk permainan atau games dengan memilih kaedah treasure hunt dijadikan asas menjayakan PdP. 

Anugerah dan Pencapaian 

Pertandingan Seminar Penyelidikan dan Inovasi Negeri Perak (SPIN 2018) pada 15 November 2018 di Kolej Komuniti Sungai Siput Perak. Inovasi ini telah berjaya memperolehi pingat perak. 
Pertandingan INNOPLEN 2019 pada 27 - 28 Mac 2019 di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS) Kuantan Pahang. Inovasi ini telah berjaya memperolehi pingat perak. 
Pertandingan INTELLIGENT 2019 pada 25-26 Sept. 2019 di Politeknik Sultan Zainal Abidin Terengganu. Berjaya mendapat pingat perak.
Pertandingan IPITEX 2020 pada 2-6 Feb. 2020 di Bangkok International Exposition Thailand. Telah berjaya mendapat pingat perak.