top of page

KKcRP Students' Handbook

Info Inovasi 

Merupakan satu aplikasi yang memudahkan proses penyampaian maklumat Program SLK di kalangan pelajar, pensyarah, industri dan pemegang taruh.

Anugerah dan Pencapaian 

Penyertaan dalam PERISA 2020 dan telah memenagi pingat EMAS dan tersenarai dalam kalangan 10 inovasi ke peringkat akhir. 

Video Penggunaan Inovasi

bottom of page