top of page

Aktiviti dan Program 

Pelbagai aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang sesi pengajian dalam Program Sijil Perkhidmatan Logistik.

Aktiviti dan Program Pelajar
photo_2019-04-29_16-08-49.jpg

Merakam program dan aktiviti sepanjang pengajian dalam program SLK seperti CSR, lawatan sambil belajar, kem kepimpinan, kem solat dan pelbagai lagi program yang berkaitan dengan pelajar. 

Sesi Pembelajaran dan Pengajaran (PdP)
photo_2019-04-29_16-01-38.jpg

Sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran dalam program ini telah direkod dan disimpan untuk keperluan penambahbaikan dan akreditasi program. Antara aktiviti PdP yang dijalankan seperti sesi pembentangan pelajar, penyediaan projek, amali, tugasan, lakonan, lawatan dan juga konsep pembelajaran teradun yang menerapkan elemen Revolusi Perindustrian 4.0 (4IR). 

bottom of page