top of page

Sesi Pendaftaran Pelajar Baharu Sesi 1 2021/2022 dan Minggu Suaikenal Pengarah bersama Ibubapa Pelajar - 21-23 Sept.2021

Kempen Pematuhan Kod Etika Pemakaian Rasmi Pelajar & Majlis Perjumpaan JPP KKPasir Mas - 17 Oktober 2021

Sesi Latihan Industri Pelajar SLK4A Sesi 1 2021/2022

Persediaan dan Gotong Royong SOP Pasca Covid-19 di sekitar Bilik Kuliah dan  Makmal Komputer

Pelaksanaan Ujian Antigen Kendiri Covid-19 kalangan pelajar KKcRP sebelum pelaksanaan PdP Secara Bersemuka Sesi 1 2021/2022 pada Oktober 2021