top of page

Sijil Perkhidmatan Logistik

 

PENGENALAN


Program Sijil Perkhidmatan Logistik (SLK) merupakan program sepenuh masa peringkat sijil yang ditawarkan selama dua tahun, iaitu tiga semester pengajian dan satu semester latihan industri. Pada masa kini, perkembangan ekonomi yang pesat di dalam pelbagai bidang telah menyumbang kepada permintaan tenaga kerja yang berkemahiran dan berkebolehan dalam pelbagai tugas. Berdasarkan senario ini, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti berusaha merancang dan menawarkan program Sijil Perkhidmatan Logistik bagi menghasilkan pelajar yang dapat memenuhi kehendak industri di dalam bidang tersebut. Pelajar berpeluang mempelajari segala ilmu yang berkaitan dengan asas logistik, pengurusan gudang, inventori, rantaian bekalan, pengangkutan, perolehan dan pengurusan pengagihan secara teori dan praktikal bagi memastikan mereka memperolehi pengetahuan yang mendalam dalam bidang tersebut. Selain daripada itu, program ini turut menawarkan Latihan Industri bagi memastikan pelajar merasai suasana sebenar alam pekerjaan. Melalui program ini pelajar tidak hanya didedahkan kepada kemahiran teknikal malahan juga kemahiran insaniah bagi menyediakan pelajar yang kompetitif dalam pasaran industri.

SINOPSIS


Program Sijil Perkhidmatan Logistik dibangunkan bagi membolehkan pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja secara teori bahkan juga secara amali dalam asas pengurusan logistik, inventori, pergudangan, rantaian bekalan, pengangkutan, perolehan dan pengurusan pengagihan. Selain pengetahuan dan kemahiran teknikal, kurikulum juga menekankan kepada pengembangan potensi pelajar secara bersepadu dan holistik melalui kursus seperti pengajian Islam, pengajian moral, kokurikulum dan keusahawanan.


Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi oleh pelajar ini dapat menyediakan pelajar ke alam pekerjaan mahupun melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

Objektif Program Pengajian (Programme Educational Objectives-PEO)
images471E0SLN.jpg

Sijil Perkhidmatan Logistik mampu menghasilkan pengamal perkhidmatan logistik yang:
OP 1 : menunjukkan pengetahuan, kemahiran menyelesaikan masalah dan mempamerkan kemahiran teknikal dalam bidang perkhidmatan logistik.
OP 2 : mengamalkan kemahiran komunikasi dan kemahiran interpersonal dalam bidang perkhidmatan logistik.
OP 3 : mempamerkan kemahiran teknologi digital dan menunjukkan kemahiran kuantitatif dalam menyampaikan perkhidmatan.
OP 4 : mengamalkan pembangunan kendiri, ciri kepimpinan, pemikiran keusahawanan dan mematuhi etika kerja dan profesionalisme dalam menyampaikan perkhidmatan.

Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning Outcome-PLO)
imagesEK0QQL42.jpg

Di akhir program ini, pelajar akan boleh:
HPP 1 : Membincangkan pengetahuan asas, teori, prinsip dan konsep dalam bidang perkhidmatan logistik.
HPP 2 : Menunjukkan kemahiran menyelesaikan masalah berkaitan tugas dalam bidang perkhidmatan logistik.
HPP 3 : Mempamerkan kemahiran teknikal khusus berdasarkan skop kerja yang diperlukan dalam bidang perkhidmatan logistik.
HPP 4 :Mengamalkan kebolehan berkomunikasi dan kemahiran interpersonal secara berkesan dalam menyampaikan perkhidmatan.
HPP 5 : Mempamerkan keupayaan menggunakan teknologi digital dalam menyampaikan perkhidmatan.
HPP 6 : Mengamalkan kepimpinan, autonomi dan tanggungjawab dalam menyampaikan perkhidmatan.
HPP 7 : Mengamalkan pembelajaran kendiri dan minda keusahawanan dalam menyampaikan perkhidmatan.
HPP 8 : Mengamalkan etika dan profesionalisme kerja dalam menyampaikan perkhidmatan.

Senarai Kursus Program Sijil Perkhidmatan Logistik 

01

Semester 1

MPU13012 - Pendidikan Islam

MPU13022 - Pendidikan Moral 

SBC10012 - Aplikasi Komputer 

SUE10011 - Communicative English  

SPP10023 - Asas Pengurusan 

SLK10013 - Asas Pengurusan Logistik 

SLK10023 - Prinsip & Amalan Pengangkutan 

SLK10033 - Pengenalan Keselamatan & Kesihatan

02

Semester 2 

MPU11012 - Pengajian Malaysia 

SUE20021 - Workplace English 

SPP10013 - Prinsip Pemasaran 

SPP10033 - Matematik Perniagaan 

SLK20043 - Asas Perakaunan 

SLK20053 - Asas Pengurusan Rantaian Bekalan 

SLK20063 - Pengurusan Pengagihan 

03

Semester 3 

MPU12012 - Keusahawanan 

SPP30113 - Prinsip Ekonomi 

SLK30073 - Pengurusan Operasi Gudang 

SLK30083 - Pengurusan Inventori 

SLK30093 - Perolehan Logistik 

SLK30103 - Pengurusan Import & Eksport

04

Semester 4 

Latihan Industri 

bottom of page