top of page

PERPUSTAKAAN KKCRP

photo_2020-02-26_16-08-11.jpg

KKcRP telah dirasmikan pada 15 April 2018 oleh mantan YB Menteri Pendidikan Tinggi. Antara fasiliti yang terdapat KKcRP adalah Perpustakaan KKcRP. Perpustakaan KKcRP telah mula menambahkan koleksi buku-buku melalui inisiatif pensyarah dan staf  melalui kempen menderma buku dan juga pinjaman secara kelompok melalui Perpustakaan Negara Malaysia dan Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

bottom of page