top of page

Hari Pendaftaran Pelajar Baharu Sesi Jun 2020 pada 4 Ogos 2020

Program Info On Wheels (IOW) Merdeka 2020 dan Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan Peringkat Kolej Komuniti Pasir Mas dan Kolej Komuniti Cawangan Rantau Panjang anjuran bersama Jabatan Penerangan Daerah Pasir Mas pada 24 Ogos 2020

Sesi Latihan Industi Pelajar Semester 4 dan Proses Penilaian Penyelia Latihan Industri 

Kursus Awareness for Dangerous Good Management pada 26 Sept. 2020

Program Go Global with MITI dan MATRADE pada 1 Sept. 2020